ضدعفونی کردن

13تیر
این نکات را در هنگام ضد عفونی کردن اتومبیل خود رعایت کنید

این نکات را در هنگام ضد عفونی کردن اتومبیل خود رعایت کنید

نبوز: ضدعفونی کردن سطوح مختلف ماشین با توجه به شیوع بیماری کرونا و گستردگی آن باید انجام شود.نکته دیگری که […]