صیانت

05مهر
اجرای طرح صیانت را به شدت تکذیب می‌کنم/ ضعیف شدن اینترنت خانگی ارتباطی به این طرح ندارد

اجرای طرح صیانت را به شدت تکذیب می‌کنم/ ضعیف شدن اینترنت خانگی ارتباطی به این طرح ندارد

نیوز: ضعیف شدن اینترنت خانگی ارتباطی به طرح صیانت ندارد.یزدی‌خواه اجرای خودخواسته طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه […]

-