صیانت از فضای مجازی

20مهر
به خاطر طرح صیانت از فضای مجازی روزی ۲۰ هزار فحش می خورم!
آقاتهرانی:

به خاطر طرح صیانت از فضای مجازی روزی ۲۰ هزار فحش می خورم!

نیوز: آقاتهرانی: در خصوص طرح صیانت‌، در یک روز ۲۰ هزار فحش به من دادند.رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان […]

-