صنعت نفت و گاز

16دی

صنعت نفت و گاز بیشترین فشارها را در دوره تحریم متحمل شد

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه صنعت نفت و گاز بیشترین فشارها را در دوره تحریم متحمل شد، گفت:‌ بخش […]

25تیر
نظام با سرمایه‌گذاری آمریکا در صنعت نفت و گاز موافق بود

نظام با سرمایه‌گذاری آمریکا در صنعت نفت و گاز موافق بود

به گزارش نیوز، عبدالله گنجی در روزنامه جوان در پاسخ به انتقادات علیه قرارداد ۲۵ ساله با چین نوشت: برجام و قرارداد […]

-