صنعت معدن

03شهریور
جزئیات رایگان شدن برق ۳۰ میلیون نفر

جزئیات رایگان شدن برق ۳۰ میلیون نفر

وی با اشاره به هدف طرح برق امید و بیان این که با اجرای این طرح، مشترکین کم‌مصرف از تخفیف […]