صندوق تثبیت بازار سرمایه

15آذر

خبر‌های خوش بورسی؛ حمایت صندوق تثبیت بازار سرمایه از ۱۷۸ نماد

او بیان افزود: منابعی که اکنون این صندوق در اختیار دارد نخست از محل داخلی درآمد سازمان بورس و دوم […]

15آذر
خبرهای خوبی در راه است!

خبرهای خوبی در راه است!

محمد آقابابایی رئیس هیات عامل صندوق تثبیت و توسعه  بازار سرمایه  در رابطه ماهیت واریز یک درصد از منابع حاصل […]

-