صنایع وابسته به چرم

25آبان
درآمدی بر صنعت چرم و صنایع وابسته به آن در سمینار تخصصی صنعت کفش

درآمدی بر صنعت چرم و صنایع وابسته به آن در سمینار تخصصی صنعت کفش

نیوز:سمینار تخصصی صنعت کفش در جریان برگزاری رویداد و سمینار تخصصی کفش و صنایع وابسته مقاله دکتر علیرضا مسیبی از شرکت پایپا طب، عنوان نخستین مقاله برتر در حوزه تولید کفی های طبی و کفش های دیابتی را دریافت کرد.