صنایع تبدیلی

26آبان
پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت گلخانه

پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت گلخانه

نیوز:به رغم افزایش هزینه احداث گلخانه ‌ به دو برابر به دلیل تحریم‌ها، قیمت حاصل از صادرات محصولات گلخانه‌ای به ۵ تا ۶ برابر افزایش داشته است.

26آبان
رشد ۱۱ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی

رشد ۱۱ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی

مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: براساس آمارهای عملکرد صادرات ۷ماهه منتهی […]

-