صفیه فیروزی

07شهریور
صفیه فیروزی،دومین خلبان زن افغانستان سنگسار شد!

صفیه فیروزی،دومین خلبان زن افغانستان سنگسار شد!

نیوز:خلبان زن ارتش افغانستان سنگسار شد؛ 6 نکته ناشنیده در باره صفیه فیروزی، دومین خلبان زن افغانستان پس از نیلوفر […]

-