صفحه

03بهمن
مسدود شدن صفحه زینب موسوی، کمدین خندوانه به خاطر انتقاد از رئیس جمهور

مسدود شدن صفحه زینب موسوی، کمدین خندوانه به خاطر انتقاد از رئیس جمهور

نیوز: ماجرای مسدود شدن صفحه کمدین ایرانی منتقد سفر رئیسی : زینب موسوی، کمدین ایرانی، یکی از نخستین زنان مجری […]

-