صفحه اینستاگرامی

08آذر
نامه وزیر ارتباطات درباره طرح صیانت / برخی اعضا خواستار برگشت طرح شدند

نامه وزیر ارتباطات درباره طرح صیانت / برخی اعضا خواستار برگشت طرح شدند

نیوز: نامه وزیر ارتباطات درباره طرح صیانت به کمیسیون بررسی طرح/ برخی اعضا خواستار برگشت طرح شدند. محسن زنگنه، عضو […]

-