صدای زن

19مهر
دلیلی برای حرام بودن صدای زنان وجود ندارد

دلیلی برای حرام بودن صدای زنان وجود ندارد

نیوز: فاضل میبدی: دلیلی قوی برای حرام بودن صدای زنان وجود ندارد. بالاخره اگر بخواهد صدای شجریان حرام باشد، این […]

-