صادر کننده

23آبان
مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند سوابق چک‌های برگشتی را با پیامک دریافت کنند

مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند سوابق چک‌های برگشتی را با پیامک دریافت کنند

بر اساس قانون جدید چک، مشتریان می توانند با ارسال پیامک، سوابق چک های برگشتی را از بانک مرکزی ج.ا.ا […]

06آبان
هزینه آزمون آیلتس در ایران ۶میلیون تومان شد

هزینه آزمون آیلتس در ایران ۶میلیون تومان شد

بر اساس بخشنامه شماره ۴۹۹۵۳ تاریخ ۵ آبان ماه ۱۳۹۹ سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان نهاد ناظر برگزاری آزمون‌های بین المللی، نرخ جدید ثبت نام آزمون آیلتس مبلغ ۶ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۴۰ تومان محاسبه و به مراکز برگزاری آزمون، ابلاغ شده است.

-