صادرات کشور

۲۲آبان
بانک مشترک بین ایران و پاکستان راه‌اندازی شود/ تجارت دو کشور کاملا سنتی است

بانک مشترک بین ایران و پاکستان راه‌اندازی شود/ تجارت دو کشور کاملا سنتی است

نیوز:برای تسهیل در انتقالات ارزی، بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی این کشوز به توافق برسند و بتوانند راهی باز کنند که راه‌اندازی بانک مشترکی بین ایران و پاکستان می‌تواند در این راستا باشد.