صادرات شیر خشک

۰۴مرداد
عوارض سنگین مانع صادرات شیر خشک است /۵۰ هزار تن شیرخشک تولید مازاد در معرض فساد

عوارض سنگین مانع صادرات شیر خشک است /۵۰ هزار تن شیرخشک تولید مازاد در معرض فساد

به گزارش افکارنیوز، سیاوش سلیمی رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک کشور اظهار کرد: کارخانجات صنایع لبنی با همراهی وزارت  صمت در یک سال گذشته به دنبال اعمال تعرفه سنگین برای صادرات مازاد شیر خشک تولید شده در کشور هستند اما باید در نظر داشت در صورت اعمال، مزیت صادرات شیر خشک از دست می رود. […]