شیف کاری

16مرداد
قاتل 16 ساله ای که به خاطر شیفت‌کاری نوجوان ۱۷ ساله را به قتل رساند!

قاتل 16 ساله ای که به خاطر شیفت‌کاری نوجوان ۱۷ ساله را به قتل رساند!

نیوز: قتل نوجوان ۱۷ ساله به خاطر شیفت‌کاری،مقتول پسری ۱۷ ساله بود که با ضربات چاقو مجروح شده و قبل […]

-