شکوفه سادات حسینی

20شهریور
وضعیت شکوفه سادات حسینی وخیم است / برای او دعا کنید + تصاویر

وضعیت شکوفه سادات حسینی وخیم است / برای او دعا کنید + تصاویر

  نیوز: شکوفه سادات حسینی امدادگری که براثر صاعقه به شدت مصدوم شده بود و برای ادامه روند درمانی از […]