شکنندگی

14مرداد
اگر ناخن های سالم می خواهی، بخوان

اگر ناخن های سالم می خواهی، بخوان

هنگام ظرف شستن و کارهایی مثل کاشت گل و گیاه یا هرکاری که با مواد شیمیایی سر و کار دارید حتما از دستکش استفاده کنید. چون برخورد هرگونه مواد شیمیایی با دست و ناخن و آب داغ باعث سست شدن ناخن می‌شود.