شکست آمریکا

15دی
مکتب سلیمانی عامل اصلی شکست آمریکا در منطقه

مکتب سلیمانی عامل اصلی شکست آمریکا در منطقه

 سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا صبح امروز دوشنبه در سمینار ملی […]