شکراله حسن بیگی

28آذر
آمادگی برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ تقویت می شود

آمادگی برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ تقویت می شود

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران با اشاره به لزوم اجرای مرّ قانون در انتخابات بر تقویت آمادگی برای برگزاری […]