شکایت به اداره کار

26آبان
کارگران بیکار شده‌ی «آب معدنی داماش» به اداره کار شکایت کردند

کارگران بیکار شده‌ی «آب معدنی داماش» به اداره کار شکایت کردند

برخی منابع کارگری از طرح شکایت کارگران بیکار شده‌ی کارخانه آب معدنی داماش به اداره‌ی کار شهرستان رودبار خبر دادند. […]