شکار زنان

20دی
پایان قاتل سریالی زنان گیلانی

پایان قاتل سریالی زنان گیلانی

 تحقیقات برای رازگشایی در این پرونده از اوایل اردیبهشت ۹۵ و به‌دنبال کشف بقایای جسد زنی در منطقه‌ای جنگلی در […]