شوک برقی

۲۴خرداد
این فیلم تکان دهنده  متعلق به ایران است؟! / حتما ببینید!

این فیلم تکان دهنده متعلق به ایران است؟! / حتما ببینید!

 مدیرکل دفتر امور صید سازمان شیلات گفت: تصاویر منتشر شده در فضای مجازی مربوط به صید ماهی با شوک برقی مربوط به ایران نیست. به گزارش رکنا، مدیرکل دفتر امور صید سازمان شیلات گفت: تصاویر صید ماهی با شوک برقی مربوط به ایران نیست. چنین روشی برای صید ماهی در کشور استفاده نمی شود و […]