شورای سیاستگذاری مرکز تحقیقات اسلامی

27آذر
امام خمینی (ره) فقه را از حجره ها به متن جامعه و قلب مردم برد

امام خمینی (ره) فقه را از حجره ها به متن جامعه و قلب مردم برد

 اولین جلسه شورای سیاستگذاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و مراسم تودیع و معارفه حجت الاسلام احمد مبلغی و […]

27آذر
مهمترین جهاد امام خمینی (ره) این بود که با نظم استکباری مبارزه کرد

مهمترین جهاد امام خمینی (ره) این بود که با نظم استکباری مبارزه کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین جهاد امام خمینی (ره) این بود که با نظم استکباری مبارزه کرد و نظام […]

-