شورای برنامه ریزی

۰۶مهر
سکونت بیشترین تعداد مستاجرین کشور در تهران

سکونت بیشترین تعداد مستاجرین کشور در تهران

به گزارش افکارنیوز، انوشیروان محسنی بندپی در چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با اشاره به اینکه بیشترین تعداد مستاجرین کشور در تهران سکونت دارند، گفت: طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران با توجه به وجود  گسل های شرق استان نظیر گسل مشا و همچنین بارگذاری بیش از حد جمعیت در […]