شورای‌نگهبان

۲۲اردیبهشت
تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی از جنجالی‌ترین طرح‌های سال قبل

تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی از جنجالی‌ترین طرح‌های سال قبل

جنجالی‌ترین طرح‌های سال قبل در آخرین روزهای کاری مجلس دهم روی میز بهارستان‌نشین‌ها قرار گرفته است. تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی که از پرمناقشه‌ترین طرح‌های ارائه‌شده از سوی سیاست‌گذاران بود، یکی از پرونده‌هایی است که این هفته بررسی خواهد شد. این طرح اعاده شده از سوی شورای‌نگهبان البته واکنش‌هایی از سوی مخالفان و موافقان داشته […]