شواهد

16دی
فرصت مرزشکنی قیمت دلار

فرصت مرزشکنی قیمت دلار

اسکناس آمریکایی نزدیک به مرز ۲۶ هزار تومانی به گزارش نیوز، معامله گران بزرگ احتیاط را کنار نگذاشته اند؛ ولی […]

24اردیبهشت
عکس های دردناک از مرگ ۲ برادر و فرزند شهید در استان مرکزی

عکس های دردناک از مرگ ۲ برادر و فرزند شهید در استان مرکزی

مرحوم ابوالفضل نصیری برادر دوم  که در این حادثه جان خود رااز دست داده مرحوم ابوالفضل نصیری برادر دوم    […]

-