شهید نواب صفوی

۲۷بهمن
فکر می‌کردیم فاطمی می‌خواهد «نواب» را مسموم کند

فکر می‌کردیم فاطمی می‌خواهد «نواب» را مسموم کند

به گزارش مشرق، نوجوان بود و عضو فدائیان اسلام. هفت دهه پیش در چنین روزهایی به گورستان ظهیرالدوله رفته بود برای انجام ماموریتی که امروز درباره‌اش می‌خوانیم. به عبارت دقیق‌تر ۶۸ سال پیش در چنین روزهایی، فدائیان اسلام در پی ضرب و شتم اعضایش در زندان که آن را از چشم دکتر حسین فاطمی می‌دید، […]