شهید خدمت

۲۰آبان
۲۰ پرونده شهدای خدمت عرصه سلامت تصویب شد

۲۰ پرونده شهدای خدمت عرصه سلامت تصویب شد

تهران (پانا) – وزیربهداشت در جلسه کمیته ملی شهید خدمت گفت تکریم شهدا تکریم ساختارهای قدرتمند و ارزشی یک نظام است و بی حرمتی نسبت به شهید و خانواده اش، لرزان کردن پایه های حکومتی است که مبتنی بر خون شهدا ایستاده است. به گزارش وبدا، سعید نمکی در جلسه کمیته ملی شهید خدمت که […]