شهناز

27آبان
اردشیر زاهدی داماد محمدرضا شاه پهلوی درگذشت

اردشیر زاهدی داماد محمدرضا شاه پهلوی درگذشت

نیوز: اردشیر زاهدی درگذشت/اردشیر زاهدی وزیر خارجه دوران پهلوی و آخرین سفیر دولت شاهنشاهی در ایالات متحده در سن ۹۳ […]

-