شهر موشکی

21دی
وحشت‌زده رژیم صهیونیستی از شهر موشکی جدید ایران

وحشت‌زده رژیم صهیونیستی از شهر موشکی جدید ایران

 بعد از آن که پایگاه اطلاع رسانی نیوز واللا  گزارشی ویدئویی و نوشتاری درباره این شهر جدید موشکی زیرزمینی منتشر […]