شهرداری ماهشهر

27بهمن
با کناره‌گیری شهرداری، تکلیف شاهین چه می‌شود؟

با کناره‌گیری شهرداری، تکلیف شاهین چه می‌شود؟

به گزارش خبرورزشی، فوتبال بوشهر در سال‌های اخیر معرف ستاره‌های نابی به فوتبال بوده است. بعد از معرفی مهدی طارمی حالا […]

27بهمن
با کناره گیری شهرداری، تکلیف شاهین چه می‌شود؟

با کناره گیری شهرداری، تکلیف شاهین چه می‌شود؟

به گزارش خبرورزشی، فوتبال بوشهر در سال‌های اخیر معرف ستاره‌های نابی به فوتبال بوده است. بعد از معرفی مهدی طارمی حالا […]