شهرام وزیری

24اردیبهشت
یادداشت| قاتق نان یا قاتل جان؟!

یادداشت| قاتق نان یا قاتل جان؟!

خبرورزشی/ شهرام وزیری؛ نظر قابل تامل جناب قریب البته یکی از اصول اولیه مدیریت تیم‌داری است … مقوله‌ی پر حرف وحدیث […]

24اسفند
کافه خبرورزشی| این فوتبال و هیولای آزمندش!

کافه خبرورزشی| این فوتبال و هیولای آزمندش!

خبرورزشی/ شهرام وزیری؛ چه زود گذشت آن روزگاران فرخنده‌ای که اکرامی‌های شاهین و خسروانی‌های تاج و آقامحب‌های دارایی و… به […]