شهادت حاج قاسم و ابومهدی المهندس

01تیر
شهادت | از دیوارنگاره سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در بغداد رونمایی شد.

شهادت | از دیوارنگاره سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در بغداد رونمایی شد.

صد و هفتاد روز از شهادت حاج قاسم و ابومهدی المهندس میگذرد و هنوز عراقی ها با حضور در محل […]