شنا کردن

21تیر
گفتگو با فرشته ایرانی دریای خزر / او داغی در دل دارد

گفتگو با فرشته ایرانی دریای خزر / او داغی در دل دارد

پدرم طی دوران خدمتش خانواده‌‌ای را از دل دریا نجات داد که در آن روز با توجه به شرایط دریا […]