شناور خوارزم

10دی
شاید زنده باشند

شاید زنده باشند

به گزارش گروه حوادث جام جم آنلاین، شناور خوارزم، شامگاه ۵ دی با هفت سرنشین و هنگام بازگشت از بندر […]