شناسه کالا

08آذر
هدف اصلی  سامانه جامع تجارت ایجاد شفافیت در عرصه کالا است

هدف اصلی سامانه جامع تجارت ایجاد شفافیت در عرصه کالا است

تهران(پانا)- مدیر سامانه جامع تجارت ایران یکی از اهداف این سامانه را ایجاد درگاه واحد برای بازرگان و فعالان تجاری […]