شناسه پرداخت

28آبان
ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از منابع عمومی و اختصاصی

ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از منابع عمومی و اختصاصی

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ – ۱۰:۱۲ تهران (پانا) ‌- نمایندگان با ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت های دولت از […]