شناسایی بستر‌های فسادزا

17دی
«مسئله محوری» و «شناسایی بستر‌های فسادزا» مأموریت اصلی سازمان بازرسی در تحقق سند تحول قضایی

«مسئله محوری» و «شناسایی بستر‌های فسادزا» مأموریت اصلی سازمان بازرسی در تحقق سند تحول قضایی

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مسئله‌محوری و توجه به موضوعات کلان کشور و جلوگیری از گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا […]