شمس پهلوی

15بهمن
ازدواج محمد رضا پهلوی با ثریا

ازدواج محمد رضا پهلوی با ثریا

به‌نظر می‌رسد که شاه به‌شدت از عروس جدید خود رضایت دارد، اما بحران‌های زیادی پیش‌رو بود. شاه که برای مراسم عروسی کنسرو و نوشیدنی از بلژیک سفارش داده بود و بسیاری از اهالی صنوف و تجار مجبور شدند هدیه‌ای به تهران بفرستند.