شمس لنگرودی

30دی
شمس لنگرودیِ شاعر از شمس لنگرودیِ بازیگر می‌گوید

شمس لنگرودیِ شاعر از شمس لنگرودیِ بازیگر می‌گوید

روزنامه هفت صبح – یاسر نوروزی: تجربه لذتی توأم با تأملاتی شاید تلخ و البته گاهی شیرین. گفتگو با محمد […]