شماره تماس

23آذر
شماره تماس پشتیبانی نرم افزار شاد برای حل مشکلات اعلام شد

شماره تماس پشتیبانی نرم افزار شاد برای حل مشکلات اعلام شد

مسوول شبکه آموزشی شاد همچنین درباره مشکل برخی از معلمان در ناتوانی ورود به این نرم افزار در سال تحصیلی جدید به دلیل جابه جایی کلاس یا مدرسه گفت: تقریبا می توان ادعا کرد که معلم بلاتکلیف برای ورود و فعالیت در این نرم افزار نداریم.