شغل همسر

26دی
درخواست طلاق بخاطر شغل همسر حسابرس!

درخواست طلاق بخاطر شغل همسر حسابرس!

ولی بهمن مرا دوست ندارد که بخواهد به خاطر من از کارش دست بکشد و شغل راحت‌تری انتخاب کند. ما زندگی نداریم. مرتب باید سرگردان و آواره باشیم.