شغل‌های پردرآمد در ایران و جهان کدامند؟

20مهر
از مکروه بودن غسالی و قصابی تا احکام دینی جراحی زیبایی/ آیا آرایشگران در قبال قصد مشتری از آرایش، مسئولیتی دارند؟

از مکروه بودن غسالی و قصابی تا احکام دینی جراحی زیبایی/ آیا آرایشگران در قبال قصد مشتری از آرایش، مسئولیتی دارند؟

به گزارش مشرق،  اسلام درباره امور گوناگونی احکام دینی و فقهی دارد؛ از رفت و آمد با مردم، مسافرت، نظافت، […]