شعر ارس اردوغان

22آذر
اردوغان هنگام احساساتی شدن، محاسبات درستی در اظهاراتش ندارد/ ترکیه با تمامی همسایگانش مشکل دارد/ ایران در چندین مقطع توسط آذری‌ها نجات داده شده است

اردوغان هنگام احساساتی شدن، محاسبات درستی در اظهاراتش ندارد/ ترکیه با تمامی همسایگانش مشکل دارد/ ایران در چندین مقطع توسط آذری‌ها نجات داده شده است

معاون پیشین آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه به تحلیل سخنان رئیس جمهور ترکیه که متحوای تجزیه طلبانه داشت پرداخت و […]