شعبان بی مخ

12بهمن
نماینده مجلس رسانه‌ها را به شعبان بی‌مخ تشبیه کرد!

نماینده مجلس رسانه‌ها را به شعبان بی‌مخ تشبیه کرد!

 بهروز محبی نجم آبادی، نماینده سبزوار در مجلس، در رابطه با “طرح شفافیت آرا” گفت: این طرح در کمیسیون تدوین […]