شعار روز قدس

01خرداد
القدس لنا/ لحظه شماری برای پایان اسرائیل

القدس لنا/ لحظه شماری برای پایان اسرائیل

روز قدس سال ۱۳۹۹ را متفاوت ترین روز قدس در طول ۴۰ سال اخیر باید دانست زیرا اینبار کرونا باعث […]