شریعتی نمی‌تواند صادق هدایت را درک کند

چیزی یافت نشد !