شرکت‌های نفتی

13دی
استخراج بیت‌کوین از گاز!

استخراج بیت‌کوین از گاز!

فرآیند حفاری نفت گازهای قابل اشتعال آزاد می‌کند، اولا متان و گازطبیعی اضافی. به شکل معمول شرکت‌های نفتی این گاز را می‌سوزانند که از انتشار آن به جو جلوگیری شود؛ شعله بزرگی که روی چاه‌ها مشاهده می‌شود از این طریق درست می‌شود.