شروع صبح با “قرآن کریم”؛ صفحه ۲۲+صوت

16شهریور
شروع صبح با “قرآن کریم”؛ صفحه ۲۴+صوت

شروع صبح با “قرآن کریم”؛ صفحه ۲۴+صوت

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: audio/mp3 ترتیل سوره(بقره) مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی […]